Zwroty
 

Jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą – konsumentem,  który  zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla Ciebie charakteru zawodowego, możesz odstąpić od zawartej z nami umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktów i dokonać ich zwrotu.  

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży możesz złożone w następujących formach:

 1. pisemnie na adres: NO Marcin Nowicki, ul. Gwiaździsta 3, 55-020 Żórawina;
 2. w formie elektronicznej na adres: sklep@naszogrodniczy.pl;
 3. telefonicznie pod numerem infolinii: 578 287 257;
 4. za pomocą modułu zwrotów na koncie Klienta na naszej Stronie Internetowej, 
 5. z wykorzystaniem wzoru Formularza Zwrotu, który znajduje się <<TUTAJ>>

Zwracane produkty opakuj i odpowiednio zabezpiecz, a następnie odeślij w ciągu 14 dni od daty odstąpienia na nasz adres: ul. Towarowa 2, 57-300 Kłodzko.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, zwrócimy Ci w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  Możemy się wstrzymać z przesłaniem zwrotu środków do czasu odebrania zwracanych towarów lub przesłania nam potwierdzenia nadania paczki.

Szczegóły związane z naszą polityką zwrotów znajdziesz poniżej ☺

 

POLITYKA ZWROTÓW 

SKLEPU INTERNETOWEGO  WWW.NASZOGRODNICZY.PL

 1. Niniejsza Polityka Zwrotów obowiązuje w Sklepie Internetowym www.naszogrodniczy.pl („Sklep Internetowy”).
 2. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego produktu („Ustawowe prawo odstąpienia”). Regulacje niniejszej Polityki Zwrotów dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta,  który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), gdyż zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego. 
 3. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład w następujących formach:

a. pisemnie na adres: NO Marcin Nowicki, ul. Gwiaździsta 3, 55-020 Żórawina;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@naszogrodniczy.pl;

c. telefonicznie pod numerem infolinii: 578 287 257;

d. za pomocą Panelu Klienta na Stronie Internetowej, 

e. z wykorzystaniem wzoru Formularza Zwrotu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. Konsument i Przedsiębiorca - Konsument może skorzystać z wzoru Formularza Zwrotu, jednak nie ma takiego obowiązku.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę - Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (pełnomocnika), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 3. Konsument i  Przedsiębiorca - Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: ul. Towarowa 2, 57-300 Kłodzko.
 4. Konsument i Przedsiębiorca - Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Możemy się wstrzymać z przesłaniem zwrotu środków do czasu odebrania zwracanych towarów lub przesłania nam potwierdzenia nadania paczki. 
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Odpowiedzialność Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 9. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w przypadku:
  1. przekroczenia ustawowego terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy sprzedaży;
  2. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który znajdował się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych (np. bielizna, strój kąpielowy).
 10. Niniejsza Polityka Zwrotów jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Internetowego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Informacja w nagłówku

Infolinia:

Telefon: 578 287 257

Email: sklep@naszogrodniczy.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium