Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu https://naszogrodniczy.pl:443/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklepu ogrodniczego naszogrodniczy.pl

 

I. Informacje ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Agra - należy przez to rozumieć Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej  z siedzibą przy ul. Spacerowej 45, 57-402 Nowa Ruda; NIP: PL8850002231;

Kupującym, Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy naszogrodniczy.pl prowadzony przez Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej  na swoim portalu internetowym pod adresem www.naszogrodniczy.pl

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży towarów i usług Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie: www.naszogrodniczy.pl dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Oferta przedstawiona w sklepie www.naszogrodniczy.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).

 

II. Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Agra zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar: 
a) za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki.
b) przelewem bankowym - na konto firmy Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej
    60 9536 0001 2001 0009 9004 0001 tytułem "naszogrodniczy.pl: numer zamówienia".
c) płatność kartą kredytową lub e-przelewem - transakcję realizuje system platnosci.pl

 

III. Składanie i przyjmowanie zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia umieszczonego na stronie Sklepu, ewentualnie poprzez e-mail wysłany na adres: sklep@naszogrodniczy.pl

2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

3. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
a) zamówienia za pobraniem - klient zostanie poinformowany e-mailem o przyjęciu jego           zamówienia do realizacji; 
b) w przypadku zamówienia płatnego przelewem realizujemy je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej płatności. Należną kwotę prosimy wpłacić na następujące konto bankowe nr:

60 9536 0001 2001 0009 9004 0001
Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej  ul. Spacerowa 45, 57-402 Nowa Ruda

tytułem: naszogrodniczy.pl : numer zamówienia

Po otrzymaniu płatności, Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymanej płatności i     przyjęciu jego zamówienia do realizacji;

5. Jeżeli do 7 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zlecenie zostanie anulowane.

6. Sklep naszogrodniczy.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niekompletnych oraz w przypadku wątpliwości, co do wypłacalności zamawiającego, jak również w przypadku nieoczekiwanego braku towaru.  W takim przypadku sklep powiadomi o tym fakcie zamawiającego poprzez email lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji.

 

IV. Czas realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej.

2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy.

3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 1-2 dni roboczych liczonych od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 2-dniowy termin przygotowania zamówienia, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej  zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

 

V. Wysyłka zamówienia

1. Zamówienia wysyłane są przez firmę kurierską (DPD lub UPS, KE-X) lub Pocztę Polską.

2. W zależności od wybranej opcji dostawy koszt wysyłki jest automatycznie dodawany do kwoty zamówienia. Średni czas dostawy oraz koszt:
W przypadku 100% przedpłaty: 

kurier

do 30kg 16,00zł

kurier

do 60kg 31,00zł

kurier

do 90kg 46,00zł

kurier - płatność przy odbiorze

do 30kg 20,00zł

kurier - płatność przy odbiorze

do 60kg 40,00zł

kurier - płatność przy odbiorze

do 90kg 60,00zł

przesyłka polecona ekonomiczna

do 2kg 11,00zł

Dodatkowo wysyłamy małe paczki do 2 kg pocztą polską przsyłką ekonomiczną za 11,00zł

W przypadku dużych zamówień (przesyłek wielkogabarytowych) cena wysyłki jest ustalana indywirualnie do każdego zamówienia.

4. Wybór firmy kurierskiej należy do Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej  i ma na celu jak najszybszą wysyłkę zamówienia.

5.  Doręczenia kurierskie realizowane są  w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.

6. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.

7. Zmiana dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji z paragonu na fakturę VAT  jest możliwa w ciągu 7 dni roboczych od momentu wystawienia dokumentu.

8. Możliwy jest odbiór osobisty zamówienia po adresem: ul. Towarowa 2, 57-300 Kłodzko

 

VI. Zmiany w zamówieniu

1. Zmiany dotyczące zamówienia można zgłaszać w ciągu 24h od chwili złożenia zamówienia. W przypadku chęci dokonania zmiany prosimy o jak najszybszy kontakt na adres email: sklep@naszogrodniczy.pl

 

VII. Niezgodność towaru z umową, Odstąpienie od umowy, Zwroty

1. Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej  odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
3. Odstąpienie od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie dla swojej ważności wymaga oświadczenia Kupującego (kliknij, aby pobrać wzór oświadczenia) i wysłanego wraz ze zwracanym towarem na adres:

Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej 
ul. Spacerowa 45
57-402 Nowa Ruda

4. W oświadczeniu jak wyżej należy wskazać gdzie i jak mają być zwrócone pieniądze.

5. Zarówno odstąpienie od umowy jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.

6. W stanie nienaruszonym jest towar, który: 
    * nie był używany, nie był prany i nie został w żaden sposób zniszczony; 
    * jest zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeśli takowe posiada;
    * posiada oryginalne metkowanie i wszywki producenta; 
    * zwracany jest z oryginalnym dowodem zakupu.

8. Sklep zwraca kwotę równą cenie towaru oraz kosztom przesyłki do klienta. Pieniądze są zwracane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto podane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient.

9. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie, o którym mowa w pkt 2 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

 

VIII. Reklamacje

1. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z umową lub wadliwego należy wydrukować i odesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z produktem na adres:
Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej 
ul. Spacerowa 45
57-402 Nowa Ruda

2. Do przesyłki należy załączyć:
    - opis reklamacji (prosimy o wydrukowanie i załączenie do przesyłki zgłoszenia reklamacyjnego). 
    - Państwa dane osobowe oraz numer konta bankowego, na które ma zostać przelana kwota do zwrotu.

3 .Klient w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową musi zawiadomić o tym fakcie Sklep.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.

5. Reklamacja nie będzie rozpatrywana dla produktów standardowych i niestandardowych, które wcześniej zostały przerobione przez klienta (np. rozkręcenie itp.)

6. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.

7. Każde zgłoszenie będzie rozpatrzone z należną mu uwagą i jeśli to konieczne, podejmiemy odpowiednie kroki naprawcze.

8. Przesyłki reklamacyjne wysyłane do Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej  za pobraniem nie będą odbierane.

9.W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi równowartość opłaty pocztowej za odesłanie towaru.

10.Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, to produkt zostanie naprawiony, bądź też wymieniony na pełnowartościowy, gdy naprawa nie będzie możliwa.

11.W przypadku, gdy wymiana na towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Klienta, zaoferuje do wyboru inne dostępne u niego produkty.

12.W przypadku zgody na wymianę towaru, koszty związanie z dostawą nowego ponosi Sklep.

13.Okres gwarancji - 2 lata. Reklamacje zgłoszone po upływie dwóch lat od dnia zrealizowania przez Sklep zamówienia, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

IX. Ochrona danych osobowych i znaków towarowych

1. Informujemy, że zgodnie z art.156 pkt.1 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami), nazwy producentów i znaki towarowe są ich prawną i zastrzeżona własnością. Powołane w Sklepie nazwy producentów i znaki towarowe użyte są jedynie w celach informacyjnych (np. do jakiego producenta sofy i modelu pokrowiec czy inny produkt jest przeznaczony. Nie sugerujemy, że jest to produkt oryginalny producenta sof).

2. Administratorem zbioru danych osobowych Klienta jest Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej .

3. Sklep zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych   Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej.

4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.

6.  Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej , z zastrzeżeniem z pkt I. 9., nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.

7.  Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej  nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2011 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

2. Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej  uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu i do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
1) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
2) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
3) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet, 
4) siły wyższej.

3. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu  Agra Handel Export Import Nowicki Andrzej   zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.naszogrodniczy.pl

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Zapraszamy do zakupów

 naszogrodniczy.pl nasz ogrodniczy agra kłodzko

 

 

MiStral e-sklep PRO v. 2.22.20 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2017

Zawartość koszyka (0)